O.L. & Blinder: Time-Out

  Posted in Nieuws on

  by paulus

 De afgelopen tijd is duidelijk geworden dat de bandleden van op korte termijn niet met elkaar zullen gaan spelen. Juli 2011 leek het allemaal nog zo glansrijk te gaan verlopen. Na een moeilijke periode rond voorjaar 2011, veroorzaakt door het wegvallen van zanger Renique Westra, hervond de band zich door de inbreng van de nieuwe zanger Gerben van der Heide. Samen met hem werden tientallen zeer goede coveroptredens gegeven. De goede sfeer zorgde er zelfs voor dat er mooie plannen werden gesmeed om een doorstart van Blinder te bewerkstelligen. Door tegenstellingen binnen de groep over de te varen koers en de mate waarin die koers gevaren zou moeten worden, gaven enkele bandleden begin september uiteindelijk aan het niet meer te zien zitten.

In de maanden daarna is er een radiostilte geweest. Enkele leden zijn in diverse coverbands gaan spelen, anderen hebben hun instrument juist helemaal aan de kant gezet en zijn op een ander instrument gaan spelen. Op dit moment zijn alle bandleden (ook Renique, hij probeert de draad heel voorzichtig op te pakken) actief in zij-projecten. Misschien dat dit wel de manier is om alles goed te laten bezinken en een plek te geven. Wat de bandleden wel afgesproken hebben in januari 2012 is, dat, mocht de band in de loop van de tijd weer samen komen, dat dit dan gebeurt in de originele bezetting.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *